W ciągu trzech dni Konferencji, podczas sześciu sesji problemowych, wygłoszono ok. 50 referatów, w których zostały omówione m.in. zagadnienia dotyczące zachowania wyrobów budowlanych w warunkach pożaru, nowoczesne rozwiązania systemów przeciwpożarowych, metody oceny bezpieczeństwa pożarowego obiektów. W ramach sesji

„Aspekty prawne”, której współprzewodniczył Zastępca GINB Jacek Szer, referenci przedstawili m.in. specyfikę urządzeń przeciwpożarowych jako wyrobów budowlanych oraz formalno-prawne, projektowe oraz instalacyjne uwarunkowania związane ze stosowaniem i utrzymaniem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych.
Źródło: www.gunb.gov.pl