Z uzasadnienia decyzji wynika, że "propozycja w tej sprawie, nie została przygotowana w przejrzystym i elastycznym procesie, który aktywnie zachęca dotknięte kraje do podjęcia zdecydowanych działań, jednocześnie respektując ich prawo do bycia wysłuchanym".

Propozycję stworzenia nowej listy przedstawiła Komisja Europejska. Według niej na liście miały od 14 lutego br. figurować w sumie 23 państwa "wysokiego ryzyka", które nie angażują się wystarczająco w walkę z praniem brudnych pieniędzy lub gdzie istnieją luki prawne umożliwiające taki proceder. Zaktualizowany wykaz miał objąć Arabię Saudyjską, Panamę, Samoa i cztery terytoria amerykańskie – Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Samoa Amerykańskie, Guam i Portoryko.

 


Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że przedstawiciele Panamy i Arabii Saudyjskiej, a także USA mocno lobbowali przeciwko takiej decyzji. Rijad posunął się wręcz do gróźb gospodarczych wobec UE. Ostatecznie w środę państwa członkowskie jednomyślnie postanowiły zawetować listę.
Komisja Europejska wyraziła w czwartek żal z powodu odrzucenia tej propozycji. - Walka z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, w celu chronienia Europejczyków, jest kluczowym priorytetem Komisji. Dlatego KE żałuje, że Rada bez żadnej debaty na poziomie politycznym przeciwstawiła się środkom, które naszym zdaniem były kluczowe, by chronić UE przed ryzykami związanymi z finansowaniem terroryzmu i praniem pieniędzy - powiedział w Brukseli rzecznik KE Margaritis Schinas.

Czytaj: UE będzie skuteczniej kontrolować pranie pieniędzy>>
 

Rzecznik zapowiedział, że KE będzie kontynuować prace w kierunku zaktualizowanej oceny tego problemu w konsultacjach z Radą i Parlamentem Europejskim. Jak przypomniał, celem wykazu jest ochrona systemu finansowego UE poprzez skuteczniejsze zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W wyniku przyjęcia listy banki i inne podmioty objęte unijnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy będą miały obowiązek przeprowadzania większej liczby kontroli operacji z udziałem klientów i instytucji finansowych pochodzących z tych państw.