Celem ustawy jest szybkie wdrożenie niezbędnych przepisów prawnych w zakresie nasiennictwa. Nowe przepisy regulują rejestrację i wytwarzanie odmian roślin, ocenę i kontrolę materiału siewnego gatunków uprawnych oraz obrót materiałem siewnym.

W sierpniu 2011 r. Bronisław Komorowski, wetując poprzednią nowelizację ustawy o nasiennictwie, zapowiedział, że złoży projekt zmian w tym zakresie, w kształcie pozbawionym kontrowersyjnych modyfikacji, dokonanych na etapie prac parlamentarnych, będących jedną z przyczyn weta. Już wtedy zaznaczył, że w projekcie nie będzie poruszana kwestia GMO. Zgodnie z zapowiedziami, 5 stycznia projekt wpłynął do Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu 2 marca br. Następnie projekt został skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Drugie czytanie odbyło się 8 listopada br. Zgodnie z decyzją Sejmu ustawa trafi teraz do Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl