Autorzy opinii przypominają, że 2 czerwca skończyły się konsultacje społeczne Zielonej Księgi, a na jesieni można spodziewać się pierwszej wersji projektu propozycji legislacyjnej KE. Najprawdopodobniej prace nad nowymi regulacjami w obszarze klimatu i energii zostaną sfinalizowane w kolejnej kadencji KE.
Według Konfederacji Lewiatan dyskusja nad rewizją polityki klimatycznej w UE jest niezbędna. Ramy obowiązującej polityki 2020 zostały opracowane przy założeniu jednego scenariusza rozwoju gospodarczo-politycznego. Założono m.in. szybkie przyjęcie przez inne wiodące gospodarki świata równie ambitnych celów klimatycznych, a na obszarze UE - nieprzerwany wzrost gospodarczy skutkujący wzrostem popytu na energię, ale równocześnie stwarzający możliwość finansowania rozwoju OZE i innych technologii niskoemisyjnych. Rzeczywistość okazała się odmienna, a Europa bez planu B!
Więcej>>>