Jak wynika z zestawienia, większość, bo aż 21 państw członkowskich, już wdrożyła do porządków prawnych unijne przepisy. Widać też trend do harmonizacji unijnego prawa – większość państw ustalając katalog usług zakazanych ogranicza się do propozycji zawartych w przepisach unijnych, a w przypadku rotacji – mimo możliwości skrócenia lub wydłużenia okresu – zdecydowała się na obowiązkową zmianę audytora co 10 lat. Jedynym Państwem, w którym proponuje się wprowadzenie pięcioletniego okresu rotacji, jest Polska. 

Więcej w zestawieniu.