- W latach 2005-2007 nasza firma bardzo szybko się rozwijała dzięki świetnej sytuacji rynkowej. Otrzymaliśmy wiele kontraktów finansowanych ze środków unijnych w ramach funduszy spójności. Wśród nich zlecenie na poprawę gospodarki ściekowej w Sosnowcu – o wartości 21,9 mln euro czy na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lubsza, Oława, Olszanka o wartości 12,7 mln euro. Wypracowywane marże sięgały średnio kilkanaście procent brutto. Sytuacja finansowa spółki jest więc w tej chwili bardzo dobra – mówi Marek Stefański.

Porównując wskaźniki finansowe rok do roku, notujemy duże wzrosty. Oczywiście biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynkach bankowych i finansowych, obecny poziom wzrostu nie może być tak dynamiczny jak dotychczas. Naszym priorytetem jest utrzymanie stabilności i płynności finansowej przy dodatniej stopie zysku.

Wypracowywanie zysków jest dla nas bardzo ważne, ale musi przebiegać w sposób spokojny i zrównoważony, adekwatny do realnej sytuacji rynkowej. Musieliśmy więc odejść od wcześniej przewidywanych prognoz ze względu na niestabilną sytuacje finansową inwestorów. Przystąpiliśmy zgodnie z planami do wielu atrakcyjnych przetargów na kwotę około 650 mln zł, które zostały wstrzymane lub odwołane z powodu problemów finansowych zleceniodawców. Gdybyśmy posiadali partnera strategicznego, który mógłby wesprzeć nas finansowo, wówczas nie byłoby potrzeby wstrzymywania nowych kontraktów. Byłyby one finansowane ze środków własnych w normalnych okresach, co by pozwoliłoby znacznie zwiększać zyski. Niemniej jednak uważamy, że przyjęta przez nas strategia pozwala nam patrzeć w przyszłość z optymizmem. Gdy sytuacja na rynkach finansowych ustabilizuje się, my już będziemy mieli stworzony solidny fundament do szybkiego wzrostu zysku.

Marek Stefański wie co mówi. Firma Kampol, spółka z grupy kapitałowej Pol-Aqua, otrzymała właśnie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koncesję na wydobywanie granitu ze złoża Strzegom-Artur, położonego w miejscowości Strzegom. "Okres ważności koncesji ustalony został do 12 marca 2059 roku. Zestawienie zasobów przemysłowych złoża granitu w kategorii C1 wynosi 25 mln ton" - czytamy w komunikacie. Spółka Kampol zamierza wykorzystywać wydobywany granit do produkcji elementów foremnych, kruszyw i kamieni łamanych oraz planuje niezwłocznie uruchomienie eksploatacji złóż. "W początkowym okresie planowane jest uruchomienie produkcji kruszyw" - podano także.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa Pol-Aqua miała 40,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 49,69 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1285,77 mln zł wobec 706,47 mln zł.