Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego wyrobiska górnicze nie są budowlami i nie są objęte podatkiem od nieruchomości. – Oznacza to, że przedsiębiorstwa górnicze nie muszą płacić gminom podatku od takich obiektów – powiedział wicepremier Pawlak.


Podkreślił jednocześnie, że Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt zwiększenia opłaty eksploatacyjnej dla samorządów na terenie których wydobywane są kopaliny.


– Obecnie gminy otrzymują tylko 60 proc. opłaty eksploatacyjnej, reszta trafia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chcemy, aby w gminach zostawało 90 proc. tej opłaty – wyjaśnił wicepremier.


– Jest to rozwiązanie racjonalne i rozsądne, szkoda, że w obecnym Sejmie nie udało się tego przeprowadzić, ale mam nadzieje, że w przyszłej kadencji takie przepisy wejdą w życie – dodał wicepremier.