Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie budowy oraz utrzymywanie w sprawności technicznej budynku mieszkalno-użytkowego. Termin składania wniosków o zawarcie umowy o PPP upływa 2 marca 2015 r.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie o kubaturze 40.000 m3, powierzchni całkowitej 12.000 m2, w tym powierzchnia mieszkań 4750,8 m2 i powierzchnia usług 1500 m2. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 19 mln zł brutto.

Obiekt cechować będzie atrakcyjne położenie przy głównym ciągu komunikacyjnym, pomiędzy osiedlem mieszkaniowym a centrum miasta, w centralnej części osiedla, na styku z dużymi terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Władze miasta zakładają, że projekt wpłynie pozytywnie na estetykę, wizerunek i ład przestrzenny miasta oraz przyczyni się pośrednio do zwiększenia zaangażowania podmiotów prywatnych w rozwój podstawowej infrastruktury technicznej, która służyć będzie ogółowi obywateli.

(www.ppp.parp.gov.pl)