Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Łazach była koniecznością, ponieważ wcześniejszy obiekt z 1969 roku nie spełniał norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska; okazał się także niewystarczający na potrzeby rozwijającego się miasta.

Obiekt jest przystosowany do przyjęcia 1100 m sześciennych ścieków na dobę. "W pierwszym etapie wybudowano 16,7 km sieci kanalizacyjnej, która obejmuje centrum Łaz wraz z osiedlem Podlesie; łącznie mamy 423 odbiorców. Kolejnych 100 odbiorców zdeklarowało chęć przyłączenia się do sieci" - powiedział prezes spółki gminnej Promax Tomasz Wyrwas.

Wyrwas zapewnia, że nowa oczyszczalnia jest przystosowana do przyjęcia ścieków z całego miasta. Dodał, że planowane jest jeszcze wybudowanie 7 przepompowni oraz ok. 25 km sieci kanalizacyjnej, aby można było nią objąć pozostałą część Łaz.

Koszty pierwszego etapu tego przedsięwzięcia wyniosły ok. 20 mln zł, z czego ponad 80 proc. inwestycji finansowane było ze środków Unii Europejskiej. Drugi etap powinien się rozpocząć pod koniec 2014 roku, jego koszt szacowany jest na ok. 30 mln zł.

ktp/ je/