Otwarcie ofert na dokończenie autostrady A4

15 lutego br. w rzeszowskim Oddziale GDDKiA otwarto oferty na dokończenie budowy autostrady A4 na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) – Dębica (węzeł Dębica Pustynia). W postępowaniu wpłynęły trzy oferty, w tym od dwóch konsorcjów firm.

Najniższą ofertę na realizację tego odcinka autostrady A4, na kwotę ponad 981 mln zł brutto złożyło konsorcjum firm, którego liderem jest firma Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o. a partnerem firma Budimex S.A. Oferta ta jest o ponad 140 mln zł niższa od kwoty wynikającej z kosztorysu inwestorskiego. Najwyższa oferta, na kwotę 1,27 mld zł brutto wpłynęła od konsorcjum firm, którego liderem jest Salini Polska Sp. z o.o.

Nowy wykonawca na realizację robót będzie miał 18 miesięcy od daty podpisania umowy (do czasu realizacji umowy wlicza się również okres zimowy). Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tzw. Kamienia Milowego – budowa Węzła Dębica Pustynia w terminie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Kontrakt będzie obejmować dokończenie budowy autostrady A4 na odcinku węzeł Krzyż – węzeł Dębica Pustynia wraz z drogami dojazdowymi, a także odbudowę dróg lokalnych.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 19 lutego 2013 r.

Data publikacji: 19 lutego 2013 r.