Pracodawcy obowiązani są za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin, tzn. oddać dzień wolny. W praktyce oznacza to, że jeżeli święto wypada w dniu ustalonym w zakładzie pracy jako dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, należy wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy.
 
 
W zakładach pracy najczęściej dniem harmonogramowo wolnym od pracy jest sobota. W 2014 roku mamy dwa święta, które przypadają w sobotę: był to 3 maja oraz zbliżający się 1 listopada. Pracodawcy, u których dniem wolnym od pracy jest sobota, muszą za te dni udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Na konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy wskazuje art. 130 k.p., który ustala sposób obliczania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 
 
Zgodnie z tym przepisem, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:
- mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
- dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
- obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.
 
Cały tekst na www.kadry.abc.com.pl