W 2013 r. nastąpił powrót do dawnych zasad udzielania dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy. Stary art. 130 par. 2 (1) k.p., który obowiązywał przez 2 lata, przewidywał iż święto przypadające w dniu wolnym pracownika wynikającym z jego rozkładu czasu pracy nie obniżało wymiaru czasu pracy. Pracodawcy nie musieli więc oddawać zatrudnionym wolnego w innym terminie. Po wyroku TK z 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11), który uznał za niekonstytucyjną taką regulację nastąpił powrót do wcześniejszej reguły: święto wypadające w dzień wolny, zwykle w sobotę, obniża czas pracy o 8 godzin.

Pracodawcy muszą więc udzielić pracownikom dnia wolnego w innym terminie, o ile dniem świątecznym nie jest niedziela. W 2014 r. w sobotę wypadają dwa święta: 3 maja - Święto Konstytucji oraz 1 listopada – Wszystkich Świętych.

Jeśli pracodawca nie da pracownikom dnia wolnego będą oni mieli roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Bez zmian pozostaje Święto Trzech Króli – nadal będzie dniem wolnym od pracy. W 2014 r. przypada ono w poniedziałek.

Harmonogram dni wolnych od pracy w 2014 r. jest dość korzystny dla pracowników, choć mniej niż w 2013 r. Przypadające w sobotę  święta 3 maja i 1 listopada trochę burzą wydłużenie weekendu. Jeśli pracodawca nie udzieli dnia wolnego za święto 3 maja bezpośrednio po świątecznym weekendzie, wówczas będzie on krótszy niż w tym roku. Podobnie ze Świętem Zmarłych.

Okazję do dłuższego weekendu stwarza Święto Niepodległości, które w 2014 r. wypada we wtorek. Jeden dzień urlopu wypoczynkowego na poniedziałek pozwoli na wydłużenie tego weekendu do czterech dni. Jak co roku, dłuższy będzie weekend wielkanocny. W przyszłym roku te święta wypadają późno, bo 20 i 21 kwietnia.

Skorzystanie z jednodniowego urlopu, na piątek 20 czerwca, spowoduje że wydłużenie weekendu ze świętem Bożego Ciała wypadającym we czwartek, 19 czerwca. Natomiast święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wypadające 15 sierpnia, w piątek, wydłuży nam weekend o jeden dzień.

Korzystając z siedmiu dni urlopu wypoczynkowego możemy wydłużyć odpoczynek świąteczno-noworoczny. 25 i 26 grudnia 2014. wypadają we czwartek i piątek, a 1 stycznia – we czwartek. Natomiast 6 stycznia – Trzech Króli, wypada w 2015 r. w poniedziałek. Jeśli weźmiemy urlop na 22, 23 i 24 grudnia (poniedziałek – środa) oraz 29, 30 i 31 oraz 2 i 5 stycznia (poniedziałek – środa oraz piątek i poniedziałek) będziemy mogli odpoczywać od soboty - 20 grudnia 2014 r. do wtorku - 6 stycznia 2015 r. Łącznie da to 17 dni nieprzerwanego odpoczynku.

Przypomnijmy jeszcze, że nowelizowane w 2013 r. przepisy kodeksu pracy zakładają, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jednakże  każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy może być on przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Oznacza to, że przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy może być stosowane w każdym systemie czasu pracy.