Zielone Osiedle (ok. 4 km od stolicy Podlasia) będzie w 100 proc. zasilane ze źródeł odnawialnych, głównie promieniowaniem słonecznym. Co więcej, koncept zakłada, że będzie "plus energetyczne" – ma wytwarzać więcej czystej energii niż potrzebuje, a jej nadwyżki będzie można odsprzedawać.

Pomysł zrodził się z potrzeby ograniczenia wydatków na stale rosnące i wysokie koszty utrzymania budynków.

Osiedle wybudują firmy zrzeszone w Podlaskim Centrum Budownictwa Pasywnego we współpracy ze Wschodnim Klastrem Budowlanym. Realizacja projektu ma ruszyć w 2014 r. Teraz trwają prace nad wyborem technologii budowy, wykorzystywanych materiałów i urządzeń.