Inwestorzy, którzy chcą pozyskać dotację na budowę biogazowni rolniczej, w tym roku będą mogli złożyć wniosek w ogólnopolskim programie dedykowanym tego rodzaju projektom w ramach tzw. Systemu Zielonych Inwestycji, którym zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski mogą dotyczyć inwestycji, których wartość przekracza 10 mln zł.
Nabór wniosków w programie NFOŚiGW poświęconym biogazowniom rolniczym jest przewidziany na III kwartał tego roku, ale jego dokładny termin jest jeszcze nieznany.

Na projekty biogazowe będzie można pozyskać dotację także w wybranych województwach. W tym wypadku będzie można skorzystać z unijnych funduszy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Tutaj koszt inwestycji nie może przekraczać 10 mln zł. Nabory wniosków przewidują programy m.in. dla województwa lubelskiego (RPO WL 1.4, nabór - marzec ), województwa dolnośląskiego (RPO WD 5.1, nabór II kwartał), woj. wielkopolskiego (WRPO 3.7, nabór od 26 marca do 30 maja), woj. warmińsko-mazurskiego (RPO WiM 6.2.1. - nabór od 9 do 30 marca) oraz woj. podlaskiego (RPO WP 5.1, 5.2, nabór - maj-czerwiec).


Źródło: www.gramwzielone.pl