Dwie firmy, które złożyły oferty, to Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie oraz Remondis Kroeko z Krosna. MPGK zaproponowało cenę ponad 45 mln zł, a Remondis ok. 50 mln zł.

Jak zaznaczył Chłodnicki, obie oferty są wyższe, niż zarezerwował samorząd na ten cel w budżecie miasta – ponad 41 mln zł. „W związku z tym rada miasta będzie musiała zdecydować o zwiększeniu tej kwoty. Teraz obie oferty będą sprawdzane, za mniej więcej dwa tygodnie powinien zostać wybrany zwycięzca przetargu. Umowa obowiązywać będzie od 1 lipca br. do końca 2014 roku” - dodał.

W Rzeszowie nie ustalono jeszcze ceny, jaką płacić będą mieszkańcy za odbiór śmieci po 1 lipca tego roku. Stawki mają być ustalone po rozstrzygnięciu przetargu. Na razie miejscy rajcy ustalili jedynie sposób naliczania tej opłaty. Będzie ona zależna od liczby osób w danym gospodarstwie domowym. Wiadomo również, że opłata będzie wyższa dla osób, które nie będą segregować odpadów.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma ruszyć od lipca 2013 r. Do tego czasu władze lokalne mają wprowadzić nowe rozwiązania - m.in. rozstrzygnąć przetargi na firmy, które będą odbierać śmieci.

Według nowych przepisów odpowiedzialność za gospodarkę odpadami - organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację - ponosi gmina. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbierał od nich śmieci. W myśl nowych przepisów wybór takiej spółki należy do gminy.