II Konferencja: Paliwa Alternatywne – Waste to Energy - Energia z odpadów to unikatowe wydarzenie o międzynarodowym wydźwięku, które w dniach 11-12 czerwca 2015 r. w Krakowie organizuje Zespół powermeetings.eu

Dlaczego warto?

Odpady to ogromne, niewykorzystane źródło surowców wtórnych i energetycznych w Polsce. Jednym z bezpiecznych ekologicznie sposobów zagospodarowania znacznej części odpadów jest ich wykorzystanie jako paliwo w procesach wysokotemperaturowego spalania z odzyskiem energii.

Odpowiednio przetworzone odpady mogą w dużej części zastąpić węgiel, co w obecnej sytuacji kraju (wymogi pakietu klimatycznego) winno mieć ogromne znaczenie. Nie bez znaczenia są również stabilne parametry jakościowe oraz dodatkowe regulacje, bodźce ekonomiczne wynikające np. z możliwości zaliczenia części wyprodukowanej energii elektrycznej z wykorzystaniem odpadów do energii pochodzącej ze źródła odnawialnego. Istniejący w kraju potencjał produkcyjny paliw alternatywnych szuka obecnie nowych kierunków rozwoju. Niewątpliwie jest nim sektor ciepłowniczy i energetyczny.

Kluczowym elementem rozwoju wykorzystania paliw z odpadów winna być ścisła współpraca pomiędzy firmami zajmującymi się gospodarką odpadami oraz wytwórcami energii lub ciepła w celu wypracowania optymalnego modelu kooperacji. Organizowana przez Zespół powermeetings.eu Konferencja ma pomóc w wypracowaniu tego modelu kooperacji.
 

Ma także przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy na temat zalet płynących ze stosowania paliw alternatywnych zarówno w energetyce zawodowej jak i w ciepłownictwie co wpłynąć może na przybliżenie Polski do wykonania planu 2020, zarówno jeśli chodzi o zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń do środowiska jak również zwiększenie ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
 

W trakcie II Konferencji: Paliwa Alternatywne – Waste to energy – Energia z odpadów, poruszone zostaną zagadnieniach jak:
•Otoczenie regulacyjne inwestycji związanych z zagospodarowaniem odpadów, wytwarzaniem paliw alternatywnych oraz uwarunkowania ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła
•Najciekawsze wdrożenia i przykłady dobrych praktyk w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji energii i ciepła
•Paliwa alternatywne w branży energetycznej, ciepłowniczej, cementowej
•Aspekty ekologiczne towarzyszące procesom termicznego przekształcania odpadów i ich wykorzystania
•Rodzaje paliw alternatywnych
•Technologie
•Modele współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, sektorem komunalnym a potencjalnymi inwestorami


Uczestnikami Konferencji będą:
•producenci energii i ciepła
•cementownie i przedstawiciele szeroko pojętego sektora przemysłowego
•przedstawiciele jednostek sektora publicznego
•przedsiębiorstwa sektora komunalnego
•dostawcy sprzętu i technologii
•przedstawiciele inwestorów realizujących projekty budowy Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów
•producenci, odbiorcy paliw alternatywnych
•podmioty kontrolujące jakość paliw alternatywnych
•zakłady zagospodarowania odpadów
•firmy z sektora budownictwa i wykonawców projektów
•firmy projektowo inżynieryjne oraz doradcze

Więcej informacji na: www.powermeetings.eu


 

Patronem medialnym II Konferencji: Paliwa Alternatywne – Waste to Energy - Energia z odpadów jest serwis ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl .