Inwestorzy wiatrowi o pieniądze wprost nie proszą, ale mają uwagi do projektowanego systemu wsparcia. "Nasze uwagi dotyczą przede wszystkim trzech obszarów: przepisów przejściowych, systemu zielonych certyfikatów oraz zasad organizowania aukcji" - wylicza Wojciech Cetnarski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Nastawienie Janusza Pilitowskiego, dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki, okazało się dla wielu pomysłów przychylne. "Możemy wziąć pod uwagę apel o zdefiniowanie okresu przejściowego" - zauważa Janusz Pilitowski.

W pierwszym tygodniu grudnia ma się odbyć międzyresortowa konferencja uzgodnieniowa, po której projekt powinien trafić na Komitet Stały Rady Ministrów. "Na przełomie roku projekt powinien być gotowy do przedstawienia parlamentowi" - uważa Janusz Pilitowski.