Pytanie
Pracownik urodzony 19 marca 1945 r. w grudniu 2008 r. ustalił prawo do wcześniejszej emerytury i zawiesił ją ze względu na trwające zatrudnienie i zarobki około 10.000 zł. 19 marca 2010 r. ukończył 65 lat. W lutym 2010 r. wystąpił do ZUS o wypłatę emerytury, którą wypłacono mu od 1 lutego 2010 r. W dalszym ciągu zatrudnienie trwa i zarobki są jw. Pracownik twierdzi, że gdyby wystąpił z wnioskiem w styczniu otrzymałby ją od stycznia 2010 r. - a więc stracił 3.000 zł.
Jaki jest stan prawny w tej sprawie?