Sprawa dotyczyła właścicielki nieruchomości, której działka została zajęta pod budowę drogi.

Kobieta zaskarżyła decyzję. Jej zdaniem organy niesłusznie przyjęły, że inwestycja drogowa nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja polegająca na przebudowie węzła jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ jest to budowa drogi o całkowitej długości powyżej 1 km. Zdaniem skarżącej, długość budowanej drogi to suma długości przebudowanej głównej jezdni, łącznic wjazdowych, drogi poprzecznej oraz dróg serwisowych. Zatem długość inwestycji wynosi 2800 m.

NSA wyjaśnił, iż w przypadku przebudowy węzła komunikacyjnego obliczanie długości drogi nie oznacza sumowanie poszczególnych elementów węzła drogowego.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Tworzących węzeł drogowy dróg serwisowych i łącznic zjazdowych, znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej, nie należy rozpatrywać jako osobnych dróg, w rozumieniu przepisów § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397).

Na podstawie:
Wyrok NSA z 19 listopada 2015 r., sygn. akt II OSK 2146/15, prawomocny