Nowoczesne prawo dla wydobywania gazu i ropy w Polsce - rozpoczęły się konsultacje

15 lutego Ministerstwo Środowiska przedstawiło do konsultacji społecznych i międzyresortowych kompleksową nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz 8 innych ustaw. Resort oczekuje na uwagi i opinie nt. projektu do 18 marca 2013 r.

Równocześnie rozpoczynają się konsultacje projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedstawionego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Nowe przepisy unowocześnią system koncesyjny dla węglowodorów w Polsce. Minister środowiska Marcin Korolec komentując projekt podkreślał, że dzięki nowym przepisom, umożliwimy szybki rozwój poszukiwań i wydobywania w szczególności gazu z formacji łupkowych. Jednocześnie zapewnimy dla społeczeństwa większe korzyści i bezpieczeństwo tej działalności – uzyskamy narzędzia wyboru najkorzystniejszych finansowo i najbezpieczniejszych środowiskowo ofert współpracy składanych przez sprawdzonych inwestorów branży naftowej - mówił.

Nowe prawo dla wydobywania gazu i ropy:

– unowocześnia system koncesyjny dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów,

– umożliwia wspólne wykonywanie koncesji (dzielenie praw i obowiązków) przez kilka podmiotów dzięki formie umowy o współpracy przy wykonywaniu koncesji,

– zmniejsza liczbę koncesji z 3 do 1 i redukuje obciążenia regulacyjne dla badań geofizycznych złóż węglowodorów,

– podwyższa czterokrotnie dochody gmin z tytułu wydobycia na ich terenie oraz kreuje nowe dochody dla powiatów i województw,

– upraszcza i doprecyzowuje przepisy środowiskowe (nie tylko dla węglowodorów),

– wprowadza udział inwestora państwowego (NOKE) do działalności rozpoznawczej i wydobywczej dla węglowodorów,

– modernizuje i wzmacnia system monitorowania i kontroli prawidłowego wykonywania koncesji dla złóż węglowodorów w Polsce,

– projektuje powstanie instytucji Funduszu Pokoleń inwestującego zyski z produkcji gazu i ropy.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 18 lutego 2013 r.

Data publikacji: 18 lutego 2013 r.