Premier Mateusz Morawiecki odwołał z dniem 30 stycznia 2019 r. dotychczasowego zastępcę przewodniczącego KNF Andrzeja Diakonowa. Drugi zastępca – Marcin Pachucki będzie pełnił funkcję do 10 marca 2019 r. Jednocześnie powołał na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego nowych zastępców. Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska obejmie nową funkcję 4 lutego 2019 r., a Rafał Mikusiński -  11 marca 2019 r.

 

 

Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska będzie odpowiedzialna za nadzór nad sektorem bankowym oraz sektorem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych i Instytucji Płatniczych. Jest ona uznaną ekspertką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kryzysów finansowych i restrukturyzacji banków. Od ponad 25 lat jest związana z praktyką gospodarczą w instytucjach sektora finansowego. Od 1995 roku jest pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora (1997), doktora habilitowanego (2001), zaś w grudniu 2009 roku - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Obecnie kieruje na SGH Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów.

Rafał Mikusiński będzie odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym, z którym jest związany od jego powstania w 1991 roku. Rozpoczynał pracę w biurze maklerskim CDM Pekao SA. Brał też m.in. udział w tworzeniu Domu Maklerskiego Banku Amerykańskiego w Polsce. W kwietniu 2014 roku został powołany na członka Zarządu MetLife i jako Dyrektor Pionu Inwestycji był odpowiedzialny za obszar inwestycji.

Warto przeczytać: KNF chce zmian w prawie bankowym