Nowelizacja autorstwa ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi ma wdrożyć unijne przepisy rozporządzenia 2019/787 z 17 kwietnia 2019 r. regulujące kwestie napojów spirytusowych. Chodzi głównie o zasady umieszczania w opisie, prezentacji lub etykiecie napoju spirytusowego informacji o okresie leżakowania (bądź dojrzewania) trunku. A także określenie trybu prowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w unijnym rozporządzeniu.

 

Obowiązkowa karta leżakowania

Przedsiębiorca, w przypadku, gdy zamierza umieszczać w opisie, prezentacji i etykietowaniu trunku jego okres leżakowania, będzie miał obowiązek prowadzenia kart leżakowania, na których będą umieszczane dane adresowe przedsiębiorcy oraz opis każdego ze składników alkoholowych zastosowanych podczas wyrobu napoju spirytusowego. W przypadku, gdy do wyrobu zostanie zastosowany więcej niż jeden składnik alkoholowy, okresem leżakowania będzie wiek najmłodszego składnika alkoholowego. Ponadto na w karcie leżakowania zostaną zamieszczone informacje na temat nazwy prawnej wyrobionego napoju spirytusowego, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 1 rozporządzenia (np. wódka, whisky, brandy), numer partii tego napoju spirytusowego oraz wielkość partii napoju spirytusowego, która została rozlana do opakowań jednostokowych wyrażona w litrach alkoholu 100 procentowego w decymetrze sześciennym. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek przechowywania takich kart przez 5 lat od dnia wprowadzenia danego napoju spirytusowego do obrotu.

Karty leżakowania będą mogły być sporządzane zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, a formularz takiej karty zostanie zamieszczony na stronach internetowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzenie kart leżakowania, a tym samym umieszczanie informacji w opisie, prezentacji oraz etykietowaniu napoju spirytusowego będzie możliwe wyłącznie w przypadku wyrobu napojów spirytusowych w składzie podatkowym.

Obecnie, przedsiębiorcy leżakujący destylaty lub napoje spirytusowe prowadzą własną dokumentację produkcyjną w tym zakresie.

 

KAS przypilnuje informacji

Nad zgodnością ze stanem faktycznym wpisów dokonanych w karcie leżakowania i informacji o okresie dojrzewania napoju spirytusowego czuwać będzie też Krajowa Administracja Skarbowa.

Kontrolą stosowania przepisów dotyczących umieszczania w opisie, prezentacji lub etykietowaniu napojów spirytusowych informacji o leżakowaniu będzie w gestii Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych. Jej organy będą mogły nakładać grzywnę na przedsiębiorcę wyrabiającego takie napoje spirytusowe, który nie posiada karty leżakowania lub umieszcza w opisie, prezentacji lub etykietowaniu takich napojów informację o jego wieku lub o okresie leżakowania (dojrzewania) bez prowadzenia takiej karty leżakowania albo niezgodnie z informacjami zawartymi w karcie leżakowania.

Projekt noweli doprecyzowuje też brzmienie przepisów określających dokumenty wymagane przy uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych oraz trybu dokonywania zmiany wpisu w przypadku przekształcenia się przedsiębiorcy lub śmierci przedsiębiorcy (np. w przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego). A także w zakresie wymogów dotyczących obiektów i urządzeń technicznych przeznaczonych do wykonywania tej działalności gospodarczej oraz w zakresie niekaralności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów alkoholowych.

Podwyżka akcyzy na piwo to wyrok na polskie małe browary>>
 

Rejestr przejdzie z ministerstwa do KOWR

Projektowane zmiany mają też odciążyć ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi przekazując dyrektorowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa kompetencję do prowadzenia następujących rejestrów działalności regulowanej:

  • rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych,
  • rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego oraz
  • rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

  

Polscy producenci niechętnie podają, ile leżakował trunek

- Jest to ważny dokument, który naszym zdaniem, uporządkuje sprawy produkcji i rynku alkoholi mocnych. Konsultujemy w tej chwili projekt z producentami i na pewno nasze uwagi przekażemy we wskazanym czasie ministerstwu rolnictwa. Jest to jednak zbyt wczesny etap na przedstawianie stanowiska do zapisów proponowanej ustawy - zaznacza Andrzej Szumowski – prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka.

Dziś, mimo wzrostu liczby polskich manufaktur, które produkują destylaty, niewielu producentów podaje ma etykiecie informacje o okresie leżakowania. Jeśli już to bardziej w kontekście tego, że trunek dojrzewał w beczce np. po miodzie lub cherry.

- Leżakowanie uszlachetnia wybór alkoholowy, co ma przełożenie na jakość oraz cenę. Ale czasami mam wrażenie, że jakiś produkt leżakował tak długo jak trwał proces dostarczenia go od producenta do konsumenta. Ważne więc aby informacja o leżakowaniu była prawdziwa i rzeczywista – komentuje Karol Majewski „mistrz polskich nalewek”, właściciel firmy „Nalewki staropolskie”, która jako pierwsza w Polsce, otrzymała zezwolenia na domowy wyrób nalewek w składzie podatkowym