Nowymi rozwiązaniami Sejm zajmie się prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu, rozpoczynającym się 19 maja. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa covidowa). Rząd przyjął go pod koniec kwietnia. 6 maja wpłynął do Sejmu, a 7 maja został skierowany do pierwszego czytania w komisji polityki społecznej i rodziny.

Nie wszyscy zyskują

Projekt przewiduje, że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2000 m kw. czynsz dla najemców będzie obniżony o 80 proc., natomiast przez trzy miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności - o 50 proc.  Nowe rozwiązanie będzie zawierał art. 15ze ze zn 1 ustawy covidowej. Tego typu propozycja rządu nie podoba się PRCH. W swoim liście skierowanym do parlamentarzystów organizacja  zaapelowała o jego uchylenie.

PRCH uważa, że proponowane przez rząd rozwiązanie jest niezgodne z obowiązującym prawem i konstytucją oraz stanowi bezprawną interwencję państwa w umowy gospodarcze na skalę niespotykaną w demokratycznych państwach prawa. Nosi również znamiona selektywności, dyskryminacji i nierównego traktowania przedsiębiorstw, wprowadzając arbitralne i nieproporcjonalne rozwiązania, pogarszające sytuację prawną jednej strony (wynajmujących, czyli właścicieli i zarządców centrów handlowych). Projekt przerzuca również  całkowity koszt pomocy przyznanej najemcom na właścicieli i zarządców centrów handlowych.

Niedozwolona pomoc

Według tej organizacji proponowane rozwiązanie stanowi niedozwoloną pomoc publiczną naruszającą art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Może skutkować to m.in. obowiązkiem zwrotu pomocy przez podmioty uposażone tj. najemców (łączna wartość zwrotu może sięgać nawet 4 mld złotych) a także  zakazem udzielania jakiejkolwiek pomocy publicznej najemcom do czasu zwrotu pomocy udzielonej niezgodnie z prawem oraz  skargą do Komisji Europejskiej o braku notyfikacji pomocy publicznej. PRCH  twierdzi, że przyjęty przez rząd sposób regulacji nie został notyfikowany w Komisji Europejskiej jako pomoc publiczna..

Czytaj: Obniżka czynszów w galeriach handlowych trafiła do parlamentu>>

W Polsce działa ponad 570 obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m kw., a ponad połowa z nich należy do polskich właścicieli, których obejmą proponowane zmiany w umowach najmu, a połowę najemców stanowią międzynarodowe sieci, które są uprawnione do korzystania z abolicji czynszowej i nowych rozwiązań.