Nie w każdym mieście jest coraz taniej u deweloperów

W większości dużych polskich miast widoczna jest kontynuacja tendencji wprowadzania przez deweloperów do oferty coraz tańszych mieszkań. Okazuje się jednak, że nie wszędzie.

Przyporządkowanie całej oferty mieszkaniowej deweloperów do odpowiednich przedziałów pozwala na określenie wielkości poszczególnych segmentów cenowych oraz stworzenie całościowej struktury cenowej oferty. Stworzenie dwóch struktur uwzględniających oddzielnie mieszkania wprowadzone na rynek w ostatnim czasie – I kw. 2013 r. oraz pozostałe lokale pozwala na porównanie ich atrakcyjności cenowej. Jednocześnie daje ono odpowiedź na pytanie czy faktycznie mieszkania nowo wprowadzane do oferty są coraz tańsze. Taka prawidłowość widoczna jest w większości z największych rynków mieszkaniowych. Wśród nich znalazły się: Warszawa, Wrocław, Poznań i Gdańsk. W tych miastach deweloperzy są świadomi podwyższonego ryzyka realizacji inwestycji i w większym stopniu wybierają tańsze, bardziej peryferyjne lokalizacje. Przykładowo we Wrocławiu po raz pierwszy od kilku lat większość tzw. nowej podaży w I kw. 2013 r. powstanie w najtańszej dzielnicy Psie Pole. Wyjątkiem na tle pozostałych miast jest Kraków, w którym lokale wprowadzone do oferty w I kw. 2013 r. były ponadprzeciętnie drogie na tle dotychczasowej oferty rynkowej. Średnia cena mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w I kw. 2013 r. wyniosła 8 459 zł/m2 i była wyższa aż o 27,1% od dotychczasowej oferty dostępnej na rynku. Porównując aktualną strukturę cenową oferty mieszkaniowej deweloperów z analogicznymi strukturami z poprzednich okresów można stwierdzić, że w chwili obecnej mamy do czynienia ze spłaszczeniem oferty. Taka sytuacja jest wynikiem strategii deweloperów, którzy w większym stopniu koncentrują się na budowie tańszych mieszkań, które najłatwiej sprzedać. Przedstawiciele branży mają świadomość, że inwestycja składająca się z jednostek mieszkalnych, których ceny będą przewyższać najpopularniejszy w danym mieście przedział cenowy, może mieć problem ze znalezieniem nowych mieszkańców.

Źródło: inf. pras. Emmerson S.A., stan z dnia 24 maja 2013 r.

Data publikacji: 24 maja 2013 r.