Inteligentne sieci pozwolą na integrację działań wytwórców, dystrybutorów i końcowych odbiorców energii, dzięki czemu energia będzie wykorzystywana efektywniej. Pionierami takich rozwiązań na świecie są Kanadyjczycy, Amerykanie, Japończycy a w Europie – Włosi. Fundusz swoim programem chce zachęcić inwestorów do stworzenia i przetestowania sieci inteligentnych w obszarach pilotażowych, które mogą być organizowane np. na terenie dzielnicy, osiedla, dużych obiektów mieszkalnych czy handlowych, a także na terenach wiejskich.

Obszar pilotażowy obejmie dwustronnie działające i umożliwiające działania zwrotne liczniki mediów energetycznych (energii elektrycznej, ciepła i ciepłej wody użytkowej, a także jako drugiego medium gazu) – zwane licznikami inteligentnymi. Obejmie także sieć telekomunikacyjną dla zapewnienia zdalnego odczytu i rejestracji pomiarów oraz działań zwrotnych, infrastrukturę sieci domowych oraz odnawialne rozproszone źródła energii - instalowane do zbilansowania potrzeb energetycznych w przestrzeni pilotażowej.

Na dofinansowanie przeznaczono 150 mln zł. W ramach programu NFOŚiGW będzie dofinansowywał przedsięwzięcia poprzez dotacje, które dla działań inwestycyjnych wyniosą 30% - 50% kosztów kwalifikowanych, natomiast dla działań informacyjno – edukacyjnych 70%. Wnioski można składać od 3 grudnia 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku.
Szczegółowe informacje nt. programu priorytetowego "Inteligentne Sieci Energetyczne" oraz pierwszego naboru wniosków znajdują się pod adresem: www.nfosigw.gov.pl/ise

Źródło: www.nfosigw.gov.pl