Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z programu „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”? Tego można dowiedzieć się na bezpłatnym szkoleniu w NFOŚiGW już 9 sierpnia br. Spotkanie dla przedsiębiorców organizowane jest w związku z ogłoszeniem naborów w ramach fazy B+R oraz fazy W.

Bezpłatne szkolenie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków krajowych w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” odbędzie się 9 sierpnia br. w godz. 9-15.30 w NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie (sala 102).

Celem przedmiotowego programu priorytetowego jest ochrona środowiska poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, a tym samym zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Nowoczesne technologie środowiskowe mają olbrzymi potencjał pozwalający na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki i umożliwiający polskim przedsiębiorstwom zdobycie silnej pozycji w niezwykle perspektywicznych i istotnych gałęziach gospodarki, jak wytwarzanie energii z OZE lub gospodarowanie odpadami.

Projekty finansowane w ramach programu Sokół powiązane są z czterema obszarami w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) dotyczącymi OZE i efektywności energetycznej, gospodarki odpadami oraz ochrony wód.

W programie przewidziano dofinansowanie w formie dotacji (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne z możliwością częściowego umorzenia lub nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii).

Budżet I konkursu wynosi 1 mld zł (dotacje na fazę B+R – 50 mln zł; finansowanie zwrotne fazy W – 950 mln zł). Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 r. (do godz. 15.30).
(NFOŚiGW/DL)