Jak poinformował bank centralny, ubiegający się o kredyty mieszkaniowe mogą liczyć w drugim kwartale tego roku na "niewielkie" złagodzenie polityki kredytowej przez banki. Zaostrzenia warunków udzielania kredytów powinny się natomiast spodziewać małe i średnie przedsiębiorstwa.

Z badania wynika, że w pierwszym kwartale br. banki zmieniły warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Chodzi m.in. o wzrost kosztów obsługi kredytów oraz skrócenie maksymalnego okresu kredytowania firm. "Przewidywania banków na drugi kwartał 2013 r. wskazują na dalsze zaostrzanie polityki kredytowej, w szczególności w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw" - podkreślono.

Według NBP w pierwszym kwartale tego roku liczba zaciągniętych nowych kredytów przez firmy była zbliżona do tej z czwartego kwartału ub.r. Nieznacznie spadło natomiast zainteresowanie kredytami długoterminowymi wśród dużych przedsiębiorstw. "Zdaniem banków spadek ten będzie kontynuowany w drugim kwartale 2013 r." - zaznaczył bank centralny.

NBP wskazał, że w pierwszym kwartale tego roku nie zmieniły się istotnie kryteria udzielania kredytów dla gospodarstw domowych. "Po raz pierwszy od roku banki nieznacznie obniżyły pobierane marże w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Jednocześnie zapowiadają złagodzenie polityki kredytowej w drugim kwartale 2013 r." - podkreślono.

Zdaniem badanych banków zakończenie programu "Rodzina na swoim" oraz pogorszenie się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych przyczyniło się do spadku zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. "W kolejnym kwartale banki nie spodziewają się istotnych zmian popytu na ten rodzaj kredytów" - zaznaczył NBP.

Ankietę w sprawie polityki kredytowej banków w drugim kwartale br. przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2013 r. w 27 bankach, których łączny udział w portfelu kredytowym sektora bankowego wynosił 81 proc.