Pytanie
Osoba ma miejsce zamieszkania i rezydencji podatkowej w Niemczech.
Tam ma status bezrobotnej. Podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia męża na umowę o pracę.
W Polsce osoba ta jest zameldowana. Ma zarejestrowaną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Ma zgłoszoną siedzibę w Polsce i miejsca wykonywania działalności w Polsce i Niemczech.
Wykonuje usługi na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych polskich (usługi projektowe-architekt).
Czy osoba ta jest zobowiązana do płacenia składek emerytalno-rentowych, chorobowych, wypadkowych i zdrowotnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce?