- Odnosząc się do odległości obszaru, na którym myśliwi mogą prowadzić polowania, od zabudowań mieszkalnych - Ministerstwo Środowiska rekomenduje, by odległość ta wynosiła 150 m. od zabudowań. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi konieczne jest, by podczas polowań zachowywane były odpowiednie odległości od zabudowań" - napisało Ministerstwo Środowiska w opublikowanym we wtorek komunikacie.

Według wprowadzonej niedawno zmiany ta odległość wynosi 100 metrów od zabudowań i 500 metrów od miejsc, gdzie odbywają się zgromadzenia publiczne.

- Minister Środowiska proponuje również zmiany w kwestii wyłączania nieruchomości z granic obwodu łowieckiego. Zgodnie z nimi, obywatel miałby możliwość wyłączenia swojej nieruchomości bez podawania przyczyny, na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego - czytamy w komunikacie resortu.

  Prawo łowieckie. Komentarz >>

 

Minister powoła łowczego
Odnośnie funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego Ministerstwo Środowiska proponuje, by to minister powoływał i odwoływał Łowczego Krajowego oraz zatwierdzał statut PZŁ. W opinii szefa resortu środowiska Henryka Kowalczyka pozwoli to na wzmocnienie instrumentów nadzoru Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.

- Rekomendujemy również, by ponownie rozpatrzyć kwestie odszkodowań w zakresie przejęcia przez PZŁ zobowiązań kół łowieckich z tytułu niewypłacanych w terminie odszkodowań za szkody łowieckie. Jeżeli koło łowieckie nie wypłaci go w terminie, obowiązek ten – zgodnie z ustawą – przeszedłby na Polski Związek Łowiecki z zachowaniem możliwości zwrotnego roszczenia od koła łowieckiego – dodaje minister Kowalczyk.

W rekomendacjach Ministerstwa Środowiska zostały także poruszone kwestie składu zarządów PZŁ. Zgodnie z proponowanymi zmianami w skład organów PZŁ, a także zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie będą mogły wchodzić osoby, które pracowały na rzecz organów bezpieczeństwa, o których mowa w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.