Celem naboru wniosków jest udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego dla skutecznego usunięcia istniejących stanowisk barszczu Sosnowskiego oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tego gatunku na nowe tereny.

Wnioski będzie można przesyłać za pomocą generatora wniosków w terminie od 17.08.2015 roku do 30.09.2015 roku.

Zobacz: MŚ: walka z barszczem Sosnowskiego ma być bardziej skuteczna 

Warunki dofinansowania:

1) minimalny koszt przedsięwzięcia – 300 tys. zł – maksymalny 2 mln zł.

2) maksymalna intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 90 proc. kosztów kwalifikowanych

3) uzupełnienie wkładu własnego w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych

Więcej informacji: www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,689,nowe-fundusze-na-zwalczanie-barszczu-sosnowskiego.html

Wiceminister środowiska Piotr Otawski poinformował wczoraj, że w resorcie środowiska trwają prace nad nowymi przepisami, które mają zapewnić lepszą koordynację działań związanych ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego. Przepisy mają być gotowe do końca bieżącego roku.