Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przywrócony po 7-letniej przerwie (ostatnia 43. edycja została rozstrzygnięta w 2009 r.), jest skierowany do absolwentów i rozpoczynających karierę młodych naukowców.

Konkurs jest dla nich dobrą motywacją do dalszych prac twórczych nad opracowaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedzin objętych konkursem. Natomiast Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego przywrócony po 8-letniej przerwie (ostatnia 53. edycja została rozstrzygnięta w 2008 r.), wyłoni i upowszechni najwybitniejsze rozwiązania w dziedzinie architektury, budownictwa i planowania przestrzennego.

Wyboru laureatów będą dokonywać powołane do obu konkursów zespoły składające się z osób o największym autorytecie w Polsce w dziedzinie architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Nagrodami w konkursach będą statuetki ministra oraz dyplomy ministra. Wnioski do pierwszej po przerwie edycji obu konkursów będzie można składać do 30 czerwca 2016 r.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z dnia 17 maja 2016 r.