– Zakończyliśmy konsultacje publiczne projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Prezentujemy rozstrzygnięcia dotyczące opinii nadesłanych i przekazanych podczas regionalnych spotkań – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury.

Minister Andrzej Adamczyk zapowiedział dyskusję podsumowującą ubiegłoroczne konsultacje projektu kodeksu. Przypomniał, że kodeks jest oczekiwany przez branżę i samorządy. - Budownictwo jest jednym z priorytetów rządu. Decyzja o przygotowaniu projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który jest już po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych, jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom samorządów – mówił minister Andrzej Adamczyk.

Resort informuje, że projekt jest już po pogłębionych, ponad trzymiesięcznych konsultacjach. Wiceminister Tomasz Żuchowski zapowiedział, że MIB opublikuje nową wersję kodeksu jeszcze w pierwszym kwartale br., zaś w kwietniu - przepisy wprowadzające kodeks i projekty ustaw okołokodeksowych. - W lipcu chcemy skierować wszystkie projekty aktów prawnych do Sejmu RP – podsumował T. Żuchowski.

MIB zapewnia, że w nowej redakcji kodeksu elastyczne inwestowanie mają zapewnić obszary zorganizowanego inwestowania (OZI). O wprowadzenie rozwiązania uelastyczniającego procedury apelowało podczas konsultacji społecznych kodeksu wiele środowisk. Resort wskazuje, że OZI mają umożliwić realizowanie dużych przedsięwzięć, wymagających koordynacji prac na etapie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz wznoszenia inwestycji.

– Takie obszary są niezbędne, żeby mieć dziś szerszą możliwość inwestowania. Dzięki nim nie trzeba będzie już zmieniać całego planu w sytuacji, gdy pojawi się inwestor. Samorządy będą elastyczne – mówił wiceminister T. Żuchowski.

Ministerstwo chce też przywrócić zawód urbanisty. Kilka lat temu został on zderegulowany, a samorząd rozwiązany. – Problem smogu oraz zabudowywania korytarzy powietrznych w miastach, dzięki którym w wielkich aglomeracjach odbywa się przepływ powietrza, pokazuje, jak bardzo brakuje dobrych urbanistów. Trzeba to zmienić. Miejscowe plany i decyzje powinny opracowywać osoby o odpowiedniej wiedzy – uważa wiceminister Tomasz Żuchowski.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów