Jest szansa, że w pierwszej połowie stycznia 2012 r. projektem dotyczącym podatku od kopalin zajmie się rząd - poinformował w środę wiceminister finansów Maciej Grabowski. Resort liczy, że ustawa wejdzie w życie 1 marca 2012 r.

"Bierzemy pod uwagę liczne uwagi i komentarze, które otrzymaliśmy w ramach konsultacji społecznych i międzyresortowych. Ten projekt ma dla nas na pewno priorytetowy charakter (...) Wydaje mi się, że on ma szansę w pierwszej połowie stycznia stanąć na posiedzeniu Rady Ministrów" - powiedział Grabowski.
Dodał, że wolą resortu jest, by ustawa weszła w życie 1 marca 2012 r., co oznaczałoby, że podatek byłby płacony od kwietnia.

Opublikowany przez resort finansów w grudniu projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin przewiduje, że wejdzie ona w życie 1 marca 2012 r. Ministerstwo podało w uzasadnieniu do dokumentu, że podatek od wydobywanej miedzi i srebra przyniesie budżetowi 1,8 mld zł w 2012 r., a w kolejnych latach 2,2 mld zł.

Projekt zakłada m.in., że w przypadku, gdy średnia cena miedzi nie przekracza 13 tys. zł/t, stawka podatkowa za tonę wydobytej miedzi wynosi 130 zł. Jeżeli średnia cena miedzi przekracza 13 tys. zł, stawkę podatkową oblicza się według specjalnego wzoru, który bierze pod uwagę m.in. średnią cenę miedzi. Gdy średnia cena miedzi przekracza 52 tys. zł/t, stawka podatkowa za tonę wydobytej miedzi to 32 tys. zł.

Podstawą opodatkowania ma być masa wydobytej miedzi lub srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. Gdyby jednak kopalnia nie produkowała koncentratu z wydobytej rudy, podatek będzie liczony od masy miedzi lub srebra zawartej w wydobytej rudzie. (PAP)