Podczas Forum zaprezentowana została oferta polskich firm – laureatów GreenEvo. GreenEvo to autorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego celem jest wsparcie transferu rodzimych technologii środowiskowych na rynki zagraniczne. W Forum w Mińsku wzięli udział przedstawiciele takich firm GreenEvo, jak: Asket, Makroterm, Redor, Izodom 2000 Polska, Hydroergia, Frapol oraz URSUS S.A., a także reprezentanci białoruskiego biznesu, administracji centralnej i samorządowej. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych relacji ekonomicznych oraz szansą na zawarcie nowych kontraktów handlowych pomiędzy naszymi krajami, także w zakresie transferu zielonych technologii – mówi Agnieszka Kozłowska-Korbicz, koordynator projektu GreenEvo.

Forum odbyło się 3 kwietnia w Mińsku. W spotkaniu uczestniczyli: Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Andrzej Dycha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP oraz Aleksandra Gurianowa, Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi. Było to pierwsze przedsięwzięcie o charakterze gospodarczym pomiędzy Polską a Białorusią na tak wysokim szczeblu od 2009 roku.

W trakcie pobytu w Mińsku odbyło się również spotkanie w białoruskim Ministerstwie Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska z udziałem Ministra Vladimira Tsalko. Rozmowy dotyczyły możliwości wykorzystania biomasy i implementacji polskich zielonych technologii z programu GreenEvo na rynku białoruskim. Poproszono również o przekazanie informacji na temat mechanizmu GreenEvo, ponieważ jest on znany już od kilku lat na Białorusi i cieszy się ogromną popularnością. Ministerstwo Środowiska Białorusi przygląda się sukcesom polskich firm i rozwojowi tego sektora w Polsce, i chciałoby ten program zaadoptować na swoje potrzeby.

Kolejnym elementem wizyty GreenEvo na Białorusi było spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego, któremu ze strony polskiej przewodniczyli minister Katarzyna Kasperczyk oraz Ambasador RP w Mińsku Leszek Szerepka. Spotkanie było poświęcone możliwości wykorzystania dostępnych funduszy międzynarodowych pod kątem modernizacji Białorusi w obszarze ochrony środowiska oraz wsparciu transferu polskich zielonych technologii.

W trakcie misji na Białorusi firmy GreenEvo wzięły również udział w spotkaniach z przedstawicielami władz obwodu oraz miasta Grodna.
Misja gospodarcza na Białorusi odbyła się w dniach 2-5 kwietnia br.

(mos.gov.pl)