- Trwająca obecnie bardzo rozległa gradacja kornika drukarza zagraża dalszemu istnieniu drzewostanów świerkowych, a w konsekwencji spowoduje ogromne zmiany na całym obszarze Puszczy Białowieskiej, zagrażając istnieniu cennych siedlisk i gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000 - czytamy w opinii Rady Naukowej Leśnictwa.

Rada wskazuje, że zaniechanie działań spowalniających zamieranie drzewostanów świerkowych doprowadzi do niekorzystnych, z punktu widzenia ochrony istotnych elementów biocenozy, zmian w ekosystemach leśnych i ograniczenia możliwości spełniania przez lasy ważnych funkcji społecznych.

Czytaj: Szef Rady Naukowej Leśnictwa: Puszcza Białowieska umiera

Zaniechanie działań o charakterze pielęgnacyjno-ochronnym objęło powierzchnię około 10 000 ha, co wynikło ze zmniejszenia pierwotnie planowanego etatu cięć ze 107 tys. do 48,5 tys. m3. Brak tych zabiegów powoduje, że giną drzewostany świerkowe w różnym wieku, zarówno 100- letnie, jak i znacznie młodsze. Gin ą też drzewa pomnikowe - czytamy w opinii Rady.   Opinia Rady Naukowej Leśnictwa >>>
 

Źródło: Lasy Państwowe

(MŚ/LP/DL)