Pytanie
W Newsletter Księgowego z 7 stycznia 2014 r. w "VAT: czynności, które były rozliczane szczególnie, a teraz są ogólne" zamieszczono: "Usługi turystyki, opodatkowane według szczególnej procedury Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi. Jeśli przed wykonaniem usługi zostanie uiszczona całość lub część należnej z tytułu wykonania usługi zapłaty obowiązek powstanie z tą chwilą i w części otrzymanej zapłaty. Przykłady: 1. Podatnik świadczy usługi turystki opodatkowane według szczególnej procedury. Oferuje wycieczki wraz z transportem z Polski do Hiszpanii w terminie od 25 czerwca do 1 lipca. Powrót do Polski następuje 1 lipca - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania usługi, tj. 1 lipca. 2. Podatnik sprzedaje ww. usługę turystyki (wycieczkę) i 4 kwietnia otrzyma całość lub część zapłaty. Obowiązek podatkowy powstanie 4 kwietnia w odniesieniu do otrzymanej zapłaty (lub jej części). Jeśli wniesiono tylko część zapłaty w dniu 1 lipca powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do pozostałej do zapłaty kwoty.".
Który przepis mówi o obowiązku rozliczenia zaliczki z usługi turystycznej (biuro nie świadczy własnych usług, a jedynie nabywa od innych podmiotów) w momencie jej otrzymania?