Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie najmu lokali użytkowych (PKPiR). Podatnik otrzymał w listopadzie zaliczkę na najem lokalu za grudzień w wysokości 100% czynszu i wystawił fakturę na zaliczkę (brak konieczności wystawienia faktury końcowej ze względu na 100% zaliczkę). W dniu 20 marca całe zorganizowane przedsiębiorstwo osoby fizycznej zostało wniesione aportem do spółki komandytowo-akcyjnej.
Kto i w jakiej wysokości powinien wykazać przychód z tytułu najmu?
Czy w marcu czynsz za najem powinien być wykazany w całości u osoby fizycznej, jako że otrzymała 100% zaliczki?
Czy przychód powinien zostać podzielony między przedsiębiorstwo osoby fizycznej i spółkę komandytowo-akcyjną w stosunku do dnia wniesienia aportu?
Jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów powinien być zaksięgowany w spółce?