Pytanie
Kto jest uprawniony do podpisywania umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń itd. (czynności z zakresu prawa pracy) w spółce z o.o.?
Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest wieloosobowy zarząd (Prezes, Viceprezes). Natomiast w sposobie reprezentacji podmiotu w KRS umieszczono zapis: "w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz do podpisywania umów w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie".
Czy w takiej sytuacji umowa o pracę powinna być podpisana przez dwóch członków zarządu? Czy podpisanie jej wyłącznie przez Prezesa powoduje nieważność umowy?
Kto jest właściwy do podpisania umowy o pracę dla Prezesa w sytuacji, gdy dwaj udziałowcy (każdy po 50%) są równocześnie członkami zarządu (Prezes i Viceprezes) - w grę wchodzą także powiązania rodzinne?
Czy czynności prawnych w zakresie prawa pracy może dokonywać wyłącznie Prezes na podstawie np. pełnomocnictwa, jeśli tak to kto i w jakiej formie powinien tego pełnomocnictwa udzielić?