Pytanie
Właściciel 1,13ha gospodarstwa rolnego wydzierżawił innej osobie na podstawie umowy na okres 10 lat grunt orny (0,11ha). Właściciel podpisał umowę, aby nie spełniać normy obszarowej gospodarstwa rolnego (dla celów KRUS). Jednakże osoba, której wydzierżawił grunty nie jest rolnikiem, nie ma innych gruntów rolnych (jedynie tylko te wydzierżawione), nie ma gospodarstwa rolnego wg przepisów ustawy o podatku rolnym.
Czy w związku z tym można przyjąć, że został spełniony warunek art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, w którym mowa, że w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca?