Chodzi o nowelizację rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, która wprowadziła dopłaty do udzielanych przedsiębiorcom kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych w złotych.

Na podstawie tej ustawy, umowy kredytu z dopłatami mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r., a nowy projekt przewiduje wydłużenie możliwości zawierania umów do 30 czerwca br. Jak podano w uzasadnieniu projektu, w konsekwencji wydłużyłoby to okres stosowania dopłat do czerwca 2022 r., a w przypadku kredytów dla przedsiębiorców wykonujących jako przeważającą działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą COVID-19 – do 30 czerwca 2023 r.

Projekt zakłada też, że przedsiębiorcy z branż, które będą określone w rozporządzeniu, będą mogli ubiegać się o udzielenie kredytów ze 100-proc. dopłatą do oprocentowania. Wstępnie wskazano, że na liście znajdą się branże związane z transportem, turystyką, gastronomią, hotelarstwem, kulturą, rozrywką, sprzedażą odzieży lub sprzedażą na targowiskach. Dopłaty do całości odsetek będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy, a także do kredytów udzielonych wcześniej, jeżeli umowy zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.

Z rządowych informacji wynika, że do 1 grudnia 2020 r. wartość kredytów z dopłatami do oprocentowania wyniosła 444 mln zł. Wartość prognozowanych dopłat do oprocentowania to 1,4 mln zł na 2020 r. i 4,3 mln na 2021 r.

Czytaj także: Rząd uruchamia pomoc w ramach tarczy finansowej 2.0>>