Od października 2014 roku do marca 2015 roku wpłynęło 1421 wniosków. Tymczasem przed rokiem, w okresie od października 2013 do marca 2014 mieszkańcy złożyli 1364 wnioski.

Miasto z czasem będzie też ograniczać wysokość dotacji na wymianę pieców. Jeszcze tylko w tym roku można uzyskać do 100 proc. zwrotu poniesionych kosztów. W 2016 dofinansowanie sięgnie do 80 proc., w 2017 do 60 proc., a w 2018 - 40 proc. poniesionych kosztów.

Mimo że dane statystyczne cieszą, Miasto nie zamierza poprzestawać w staraniach, by w ciągu kilku najbliższych lat doprowadzić do poprawy powietrza. Wkrótce ma zostać przeprowadzona duża i wielowątkowa kampania promocyjna dotycząca walki ze smogiem.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK pod nr telefonu (12) 616-88-48, (12) 616-88-07, a także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl/?dok_id=66074.

www.krakow.pl