W Dzienniku Ustaw opublikowano 25 maja br. zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wchodzi ono w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, czyli w środę 26 maja.

Zgodnie z rozporządzeniem od 4 czerwca 2021 r. na otwartym powietrzu będzie można prowadzić działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0). Oznacza to usunięcie dotychczas obowiązujący zapis, który wykluczał z odmrożenia działalność grup cyrkowych i zespołów muzycznych.

Nowe przepisy przewidują, że koncerty i widowiska cyrkowe w plenerze będą mogły być organizowane pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni - z tym, że nie więcej niż połowy miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. Uczestnicy wydarzenia będą musieli mieć zakryte usta i nos, ponadto nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Legalność kar nakładanych za naruszenie ograniczeń związanych ze stanem epidemii >

Cyrk może również w namiocie

Rozporządzenie wprowadza też zasadę, że koncerty i widowiska cyrkowe będą mogły być organizowane także w pomieszczeniach pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż połowy miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni. Uczestnicy wydarzenia będą musieli mieć zakryte usta i nos, ponadto nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

Luzowanie ograniczeń także w sporcie

Rozporządzenie stanowi też, że ograniczenia liczby miejsc udostępnianych publiczności nie stosuje się do meczów kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn przeciwko: reprezentacji Federacji Rosyjskiej, rozgrywanego 1 czerwca 2021 r. we Wrocławiu oraz reprezentacji Republiki Islandii, rozgrywanego 8 czerwca 2021 r. w Poznaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w wydarzeniach sportowych na otwartym powietrzu może brać udział więcej niż jedna grupa uczestników przy zachowaniu odstępu czasowego między grupami. Do limitów nie są wliczane osoby zaszczepione przeciw COVID-19.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zwraca uwagę, że odstęp czasowy pomiędzy takimi grupami wynosi zgodnie z zapisami rozporządzenia 30 minut.

Czytaj także: Szkolenia dla nauczycieli wyłączone z zakazu zgromadzeń>>