Pytanie
Przekazujemy wytworzony odpad o kodzie 19 12 12 do firmy, która posiada pozwolenie na zbieranie odpadów, następnie firma ta przekazuje odpady do zagospodarowania w procesie odzysku kolejnemu przedsiębiorcy posiadającemu pozwolenie na przetwarzanie.
Kto powinien potwierdzić kartę przekazania odpadu w pozycji "Posiadacz, który przejmuje odpad" i co powinno się znaleźć w pozycji "Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad"?
Odpady te wytworzone zostały z niesegregowanych odpadów komunalnych i powinny trafić do RIPOK, chyba że przekazywane są do odzysku.
Czy w związku z powyższym możemy odpady te przekazać wyłącznie przedsiębiorcy posiadającemu pozwolenie w zakresie przetwarzania tego rodzaju odpadu?