W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowanych (30% dotacji i 60% pożyczki) na działania obejmujące termomodernizację budynków użyteczności publicznej (w tym również modernizacja systemu grzewczego oraz instalacja OZE).

Źródło: www.wfosigw-gda.pl