Cykl spotkań eksperckich rozpoczął się we wrześniu 2016 r. i stanowi forum prezentacji opinii na temat metodyki BIM przez przedstawicieli różnych zainteresowanych środowisk: projektantów i wykonawców, środowiska akademickiego i naukowego, administracji publicznej oraz publicznych zamawiających.

W II kwartale tego roku zaplanowane jest podsumowujące i ostatnie z cyklu spotkanie eksperckie.

Metodyka BIM przy projektowaniu umożliwia wgląd w wirtualny obraz inwestycji pokazujący obraz planowanego obiektu w przewidzianym dla niego otoczeniu. To ułatwia automatyczne wykrywanie niezgodności w czasie projektowania i pozwala uniknąć problemów na etapie realizacji. Uaktualniony model powykonawczy może służyć jako baza danych pozwalająca zaplanować ewentualne prace konserwacyjne czy remontowe.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 24.02.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami