Tym samym został zaakcentowany fakt rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych na wszystkich 6 odcinkach drogi S6 o łącznej długości 120 km, a wraz z budowaną od wiosny 2016 r. obwodnicą Koszalina i Sianowa blisko 140 km. Obecnie jest to najdłuższy w Polsce odcinek drogi szybkiego ruchu w budowie. Jednocześnie nigdy w historii województwa zachodniopomorskiego nie budowano tylu nowych dróg w tym samym czasie.

Wcześniej podczas wizyty w Szczecinie wiceminister Jerzy Szmit wraz z wiceministrem Jerzym Kwiecińskim podpisali decyzję o skierowaniu do 2 etapu postępowania przetargowego obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu drogi krajowej nr 13.

Minister Szmit podpisał też programy inwestycyjne dla obwodnic Węgorzyna w ciągu DK nr 20 i Myśliborza w ciągu DK nr 26, co otwiera drogę do realizacji tych dróg ze środków budżetu państwa. Decyzje ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla 6 odcinków tej drogi uzyskiwano od grudnia 2016 r. do marca 2017 r. Uzyskanie decyzji umożliwiło start robót budowlanych i rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Wraz z zakończeniem prac przygotowawczych (wycinka drzew, geodezja, sprawdzanie saperskie) ruszyły zasadnicze roboty budowlane. Aktualnie trwają prace ziemne i powstają już pierwsze obiekty mostowe. Ze względu na różnice w terminach wydania decyzji ZRID zaawansowanie robót na poszczególnych fragmentach jest zróżnicowane. Budowany odcinek będzie stanowił połączenie drugiego co do wielkości miasta w województwie zachodniopomorskim - Koszalina ze stolicą regionu - Szczecinem. Poprzez połączenie z drogą S3 inwestycja znacząco poprawi też skomunikowanie regionu z południem Polski.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 23.05.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami