Urząd Ochrony Danych Osobowych już po raz czwarty przyznał nagrody im. Michała Serzyckiego za działania na rzecz edukacji w dziedzinie ochrony danych osobowych.  Serzycki był Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w latach 2006-2010, który jako pierwszy zainicjował na szeroką skalę działania informacyjno-edukacyjne, uświadamiające Polakom, że ich dane są cenne. W tym roku laureatami zostali Barbara Grądkowska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu, Jen Persson, dyrektor brytyjskiej organizacji pozarządowej DefendDigitalMe oraz radca prawny Maciej Gawroński, doświadczony prawnik, ekspert i bardzo dobry praktyk, a także autor wielu publikacji Wolters Kluwer Polska. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Warszawie 27 stycznia 2021 r., w przeddzień obchodów XV Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Czytaj również: Kogo nagrodził UODO w 2020 roku >>

Laureaci nagrody im. Michała Serzyckiego w 2021 roku

  • Barbara Grądkowska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu, od wielu lat koordynator ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Włączyła tematykę ochrony danych osobowych w obszar działań Ośrodka, zaspokajając potrzeby edukacyjne uczniów w tym zakresie. Jej zaangażowanie na rzecz ochrony prywatności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz podejmowane działania edukacyjne z zakresu ochrony danych osobowych sprawiły, że ci, którzy w świecie nowoczesnych technologii są najbardziej bezbronni, otrzymali szansę nauczenia się bezpiecznego poruszania się w cyfrowym świecie i unikania zagrożeń.  Swoimi dokonaniami w tym zakresie zainteresowała również władze lokalne oraz media, przyczyniając się do propagowania zasad ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.
  • Jen Persson, dyrektor brytyjskiej organizacji pozarządowej DefendDigitalMe, działającej na rzecz wolności obywatelskich, a w szczególności wspierającej bezpieczne, rzetelne i przejrzyste przetwarzanie danych dzieci w sektorze edukacji.Laureatkawspółpracuje z organami rządowymi, instytucjami edukacyjnymi, branżą, podmiotami zajmującymi się prawami dzieci oraz międzynarodowymi organizacjami takimi jak Rada Europy, co jest szczególnie istotne w czasach szybkiego rozwoju technologii w edukacji. Doskonała współpraca, jaką podjął Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2020 roku z Panią Jen Persson, zaowocowała przeprowadzeniem seminarium nt. zdalnej edukacji, przeznaczonego dla nauczycieli z krajów europejskich.
  • Maciej Gawroński, radca prawny, doświadczony prawnik, ekspert i bardzo dobry praktyk, który od wielu lat aktywnie wspiera ochronę danych osobowych. Jest autorytetem zajmującym się problematyką z zakresu przetwarzania danych osobowych w chmurze (cloud computing), cyberbezpieczeństwa, IT i własności intelektualnej, którego znaczenie doceniają krajowe i międzynarodowe rankingi prawnicze, wymieniając go wśród wiodących specjalistów prawa we wspomnianych dziedzinach. Uczestnicząc w licznych konferencjach i innych wydarzeniach związanych z ochroną danych osobowych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, dokłada swój nieoceniony głos do dyskusji na temat kierunków działań w tym zakresie. W wymiarze popularyzowania świadomości społecznej na temat ochrony danych osobowych warto również docenić jego aktywny udział w mediach społecznościowych z cennym głosem nt. zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.