Kodeks wzmacnia rolę planów miejscowych, jako podstawowych aktów planistycznych. Jednocześnie inwestowanie na terenach nie objętych planem miejscowym będzie możliwe w granicach ściśle określonych zasad. Powiązanie planowania przestrzennego z analizami demograficznymi i gospodarczymi oraz ograniczenie niekontrolowanego wyznaczania nowych terenów pod zabudowę skieruje rozwój do wnętrz miast, co przyczyni się do wzrostu znaczenia i potrzeby prowadzenia rewitalizacji.

W kodeksie nie pojawia się co prawda oddzielna kategoria miejscowych planów rewitalizacji, ale zakres wszystkich planów został poszerzony o nowe elementy przydatne w procesie rewitalizacji, takie jak np. zakazy i ograniczenia w prowadzeniu określonej działalności handlowej. Seminarium "Rewitalizacja – praktyka i legislacja" zorganizowało Stowarzyszenie "Forum Rewitalizacji" oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z dnia 28 listopada 2016 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami