KNF proponuje zmiany w kodeksie karnym oraz w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. Mają one zapewnienić skuteczniejsze przeciwdziałanie działalniości firm opierajacych swój model biznesowy na piramidzie finansowej, a także wzmocnić ochronę konsumentów korzystających z usług finansowych. Projekt został już przekazany do Ministerstwa Finansów.

Projekt przewiduje wprowadzenie do kodeksu karnego przepisu art. 286a, określającego ustawowe znamiona szczególnego typu przestępstwa oszustwa. Chodzi o "oszustwo finansowe  obejmujące  zakresem penalizacji zachowania oparte na wykorzystaniu w organizowanym przedsięwzięciu lub w prowadzonej działalności modelu +piramidy finansowej+". W aktualnym stanie prawnym, przypomina Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, powyższe zjawiska kwalifikowane są jako wyczerpujące znamiona przestępstwa oszustwa typu podstawowego, określonego w art. 286 kodeksu karnego. Stworzenie szczególnego typu przestępstwa oszustwa finansowego pozwoli na zwiększenie poziomu ochrony uczestników rynku usług finansowych oraz zwróci ich uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych, gdyż powierzenie środków finansowych takim podmiotom wiąże się z niebezpieczeństwem i ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków" - wyjaśnia przewodniczący KNF Marek Chrzanowski.

 


Ochrona konsumentów

Propozycje zmian legislacyjnych obejmujących przepisy o nadzorze nad rynkiem finansowym, mają na celu zwiększenie poziomu ochrony klientów. - Powyższa ochrona będzie realizowana w szczególności poprzez zapewnienie możliwości ostrzegania potencjalnych pokrzywdzonych przed indywidualnie wskazanymi na liście ostrzeżeń publicznych KNF podmiotami organizującymi działalność opartą na wykorzystaniu modelu +piramidy finansowej+ oraz poprzez zapewnienie KNF możliwości prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów propagujących, organizujących lub prowadzących działalność opartą na systemach typu +piramida+. Pozwoli to na eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów prowadzących działalność z zamiarem oszustwa" - tłumaczy Marek Chrzanowski.
 

PAP/jol