Pytanie
Podatnik (osoba prawna) prowadzi działalność w zakresie usług hotelarskich. Zlecił on wykonanie nowego pokrycia dachowego. Pokrycie dachowe wykonano w sposób nienależyty co spowodowało, iż sufity i ściany budynku zaciekają. Komenda Państwowej Straży Pożarnej nie dopuściła budynku do użytkowania ze względu na uchybienia w zakresie BHP, a także pozytywnej decyzji nie wydała Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna.
Czy podatnik może złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości i wykazać przedmiotowe budynki jako pozostałe po niższej stawce w związku z tym. iż nie może prowadzić w nich działalności gospodarczej, powołując się na względy techniczne?